Misje

Od wielu lat PBIHP z powodzeniem prowadzi kompleksową usługę organizowania Misji Gospodarczych.

Misje oraz Misje Indywidualne niezwykle sprzyjają nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych z białoruskimi przedsiębiorcami. Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa jako jedna z niewielu firm w Polsce, organizuje wyjazdy misyjne dla swoich klientów. Z długoletniego doświadczenia Izby wynika, że bezpośrednia forma nawiązywania kontaktów handlowych jest najbardziej skuteczna. Dzięki misji, zapoznają się Państwo z potrzebami konkretnych regionów na Białorusi. Misja ma również służyć wymianie doświadczeń z systemu prawnego, podatkowego, bankowego oraz prywatyzacji. Izba pomaga aby nawiązane kontakty biznesowe zaowocowały w przyszłości w postaci podpisanych umów i kontraktów.

Jeśli jesteście państwo zainteresowani udziałem w takim przedsięwzięciu, należy przesłać do biura Izby następujące dane dotyczące Państwa firmy:

  • wielkość firmy
  • branża
  • rodzaj działalności
  • kierunki eksportu
  • oczekiwania odnośnie partnerów na Białorusi

Na podstawie powyższych danych, wykwalifikowani pracownicy Izby po rozeznaniu rynku w danej branży dokonają wstępnej selekcji rozmówców, a następnie przedstawiają do akceptacji program i kosztorys misji. Po akceptacji programu przygotują i umówią indywidualne spotkania. Dla każdego uczestnika misji pozyskiwane jest grono potencjalnych kontrahentów i rozmówców – około 3 - 4 firmy w ciągu jednego dnia. Termin, miejsce wyjazdu, program oraz kosztorys, przedstawiane są Państwu do akceptacji. Koszt wyjazdu uzależniony jest od stopnia skomplikowania i czasu trwania misji, składa się z wpisowego, kosztów organizacyjnych oraz kosztów dodatkowych.