Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

Logo Polsko-Białoruska izba Handlowo-Przemysłowa 

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP) działa od 1993 r. Corocznie organizujemy Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze "Dobrosąsiedztwo", konferencje, seminaria, misje gospodarcze, szkolenia, staże zawodowe i wolontariat. Opracowujemy ekspertyzy, zakładamy przedsiębiorstwa na zlecenie, wyceniamy firmy, pomagamy nawiązać kontakty gospodarcze, zatwierdzamy kalkulacje cen w eksporcie i świadczymy inne usługi.

Od początku swojej działalności PBIHP skupia wokół siebie firmy, które planują nawiązać lub też mają nawiązaną współpracę z przedsiębiorstwami białoruskimi. Ze wstąpienia w poczet członków PBIHP płyną pewne profity, które wraz z warunkami członkostwa są przedstawione szczegółowo tutaj.  

W chwili obecnej Izba skupia ponad 80 członków, w tym blisko 30 przedsiębiorstw stowarzyszonych ze strony białoruskiej. Podstawowe branże reprezentowane przez członków to: banki i ubezpieczenia, samorząd gospodarczy, transport i logistyka, doradztwo prawne, nieruchomości, rolno-spożywcza, konstrukcyjno-budowlana, energetyczna, chemiczna oraz inne.

 

Umowy i porozumienia:
- Porozumienie o współpracy zawarte z Białoruską Radą Rolników 
- Porozumienie o współpracy zawarte z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
- Porozumienie o współpracy zawarte z Państwowym Komitetem Standaryzacji Republiki Białoruś (Gosstandart)
- Porozumienie o współpracy zawarte z Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. A.S. Puszkina
- Porozumienie o współpracy z Instytutem Biznesu i Zarządznia technologiami Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego

 

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa posiada w swojej ofercie bogaty wachlarz usług, jakie świadczy zarówno polskim jak i białoruskim przedsiębiorcom.

 

PLIKI DO POBRANIA