Strona Główna

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu skierowanego do Polonii i Polaków z Białorusi - II edycja, turnus IV

W dniach od 5 do 10 października 2015 r. odbywał się IV cykl szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

 

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu skierowanego do Polonii i Polaków z Białorusi - II edycja, turnus III

W dniach od 20 - 25 lipca 2015 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała drugi turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko".

Czytaj więcej...

Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko - podsumowanie II edycji projektu

W dniach 25.05.2015–30.05.2015, 22.06.2015-27.06.2015, 20.07.2015-25.07.2015, 05.10.2015-10.10.2015, 12.10.2015-17.10.2015, br., Polsko–Białoruska Izba Handlowo–Przemysłowa w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP zorganizowała pięć turnusów obejmujących cykl spotkań i wymianę doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu (umowa nr 8/2015 z dnia 22.04.2015 r.).

Czytaj więcej...

Odpowiedź Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej na list od Ministerstwa Gospodarki

 W odpowiedzi na podziękowanie za dotychczasową współpracę Ministerstwa Gospodarki z Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową, w związku z zakończeniem misji Pana Janusza Piechocińskiego jako Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Prezes Izby Kazimierz Zdunowski wystosował list.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. II edycja

Polsko–Białoruska Izba Handlowo–Przemysłowa w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizuje pięć turnusów obejmujących cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko" (umowa nr 8/2015 z dnia 22.04.2015 r.)

Uczestnikami będą przedsiębiorcy polonijni z Białorusi i Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców oraz młodzież polonijna, w 6 osobowych grupach z udziałem opiekuna ze strony Izby.
Naszymi partnerami w tym zakresie na terenie Białorusi są: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Białorusi, Polski Klub Biznesu na Białorusi i Klub Biznesu w Grodnie...

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu skierowanego do Polonii i Polaków z Białorusi - II edycja, turnus II

W dniach od 21 - 27 czerwca 2015 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała drugi turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko".

Czytaj więcej...

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu skierowanego do Polonii i Polaków z Białorusi - II edycja, turnus I

W dniach od 25 - 30 maja 2015 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała pierwszy turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu, w ramach realizowanego projektu "Wsparcie przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko".

Czytaj więcej...

Dziękujemy wszystkim za udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym "Dobrosąsiedztwo 2015"

 22 września w Poznaniu odbyło się XIX Polsko - Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2015”. Tematem wiodącym tegorocznego forum były „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa. Polsko–białoruska współpraca regionalna i sektorowa”.

 Forum  gospodarcze  zostało zorganizowane  przez  Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Warszawie, Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Mińsku, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Białorusi z udziałem partnerów: Białoruska Rada Rolników, Republikańska   Konfederacja   Przedsiębiorców   Białorusi,   władze   województwa Wielkopolskiego oraz  władze  Obwodów  Grodzieńskiego  i  Brzeskiego,  pod  honorowym patronatem: Wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera Republiki Białorusi Michaiła Iwanowicza Rusego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Wyżywienia RB Zajca Leonida Konstantinowicza.

Czytaj więcej...

Podkategorie