Strona Główna

Projekt FIO dla III Turnusu

We wrześniu został zrealizowany trzeci turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (28.08-26.09.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt im. Ignacego Domeyko - IV turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - IV turnus

W dniach od 5 do 10 września 2016 r. odbywał się czwarty turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

W projekcie, w ramach czwartego turnusu wzięła udział 4 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Projekt FIO dla I i II Turnusów

Zrealizowaliśmy dwa turnusy projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” zrealizowane przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt im. Ignacego Domeyko - III turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - III turnus

W dniach od 25 do 30 lipca 2016 r. odbywał się trzeci turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

W projekcie, w ramach trzeciego turnusu wzięła udział 9 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Ruszył projekt im. Ignacego Domeyko - II turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - II turnus

W dniach od 4 do 9 lipca 2016 r. odbywał się drugi turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

W projekcie, w ramach drugiego turnusu wzięła udział 6 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

„Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” 30.06 – 30.11.2016 r.

 

Polsko – Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa na podstawie umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP organizuje po pięć turnusów w latach 2016/2017 r. obejmujących cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu (umowa nr 196_II/2016)

CO TO JEST WOLONTARIAT PRACOWNICZY?

To świadczenie nieodpłatne pracy przez osoby z doświadczeniem w biznesie, często autorów sukcesu gospodarczego we własnych firmach, które przekazali następcom, ale także eksperci z różnych dziedzin gospodarki, prawa gospodarczego, finansów, organizacji i zarządzania, gotowi wspierać przedsiębiorców w Białorusi poprzez świadczenie swego doradztwa bezpośrednio w firmach lub organizacjach samorządu gospodarczego.

Czytaj więcej...

Ruszył projekt im. Ignacego Domeyko - I turnus

Ruszył projekt im. Ignacego Domeyko - I turnus

 W dniach od 16 do 21 maja 2016 r. odbywał się pierwszy  cykl szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

                                                        

 

W projekcie, w ramach pierwszego turnusu  wzięła udział 6 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Podziękowanie od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Tadeusza Donocika na ręce Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierza Zdunowskiego składa się gorące podziękowanie za udział w charakterze eksperta w sesji pn. "Euroazjatycka Unia Gospodarcza-alternatywa dla Unii Europejskiej?" oraz moderatora w sesji pn. "Współpraca Gospodarcza Europa-Wschód" podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w Katowicach w dniach 12-14 października b.r.

Czytaj więcej...

Podkategorie