Strona Główna

Młodzież z Białorusi o stażach w Polsce.

Młodzież z Białorusi o stażach w Polsce.

Daria Doroszuk z Brześcia
„Po odbyciu stażu zawodowego w Polsce, zorganizowanego przez Polsko – Białoruska Izbę Handlowo – Przemysłową zdobyłam doświadczenie zawodowe, niezbędne w czasach dzisiejszych na rynku pracy. Młodzież kończąca studia wyższe nieśmiało wchodzi do życia dorosłego z jego drapieżnymi zasadami. Dzisiaj nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje późniejszego znalezienia dobrze opłacanej oraz odpowiadającej własnym wymaganiom pracy.

Czytaj więcej...

Po wiedzę nabywaną doświadczeniem

W okresie od 5 lipca do 28 listopada 2010 r. zorganizowany został staż zawodowy w Polsce dla polskiej młodzieży z Białorusi. Założeniem generalnym stażu było przygotowanie kandydatów na instruktorów, którzy w przyszłości mogą samodzielnie organizować staże i wolontariat dla młodzieży z Białorusi w Polsce w różnych dziedzinach, branżach i specjalnościach.

Czytaj więcej...

Podziękowanie za uczestnictwo w Forum DOBROSĄSIEDZTWO 2012

Szanowni Państwo,

W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom XVI Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo' 2012”, które odbyło się na Białorusi w Mińsku w dniach 8 – 9 października 2012 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Konferencja Podsumowująca pierwszy etap programu stażowego

Dnia 8 sierpnia w Warszawie odbyła się Konferencja Podsumowująca pierwszy etap tegorocznego programu stażowego pt. „Staże zawodowe i wolontariat młodzieży polskiej z Białorusi w Polsce”. W imieniu Prezesa Izby Józefa Łochowskiego konferencję otworzył i po zakończeniu podsumował  Kazimierz Zdunowski – Sekretarz Generalny Izby. Konferencję prowadził dr Medard Masłowski – koordynator projektu.

Czytaj więcej...

Nowy Partner PBIHP

Podpisana umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu

Polsko-Białoruska Izby Handlowo-Przemysłowa, kontynuuje działania mające na celu aktywne uczestnictwo w procesie przygotowywania kadr niezbędnych dla dalszego dynamizowania współpracy gospodarczej z naszym sąsiadem.

Czytaj więcej...

Staże zawodowe i wolontariat młodzieży z Białorusi w 2012 r.

Program staży zawodowych i wolontariatu w Polsce dla młodzieży polskiej z Białorusi w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Podkategorie