Strona Główna

Zmiana terminu Forum „Dobrosąsiedztwo 2020”

Szanowni Państwo

Uwzględniając aktualną sytuację w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem oraz  uwzględniając apel Głównego Inspektora Sanitarnego Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zdrowie uczestników  postanowiłem odwołać zaplanowane na 4 czerwca br. XXIII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2020”.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Forum serdecznie dziękuję za ich trud i zaangażowanie oraz  zapraszam do dalszej współpracy.

Nowy termin „Dobrosąsiedztwa 2020” w Polsce zostanie ustalony w porozumieniu z partnerami, po ustaniu epidemiologicznego zagrożenia i w konsultacji z władzami sanitarnymi.  

 
Дамы и господа
 

Принимая во внимание текущую ситуацию в Польше, связанную с эпидемиологической угрозой коронавируса, и принимая во внимание обращение Главного санитарного инспектора Республики Польша, из-за заботы о здоровье участников, я решил отменить запланированной на 4 июня этого года XXIII польско-белорусский экономический форум "Добрососедство 2020".

Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвует в подготовке Форума, за их усилия и приверженность, и я приглашаю вас к дальнейшему сотрудничеству.

Новая дата «Добрососедство 2020» в Польше будет определена после консультаций с партнерами, после устранения эпидемиологической угрозы и после консультаций с санитарными органами. 

 
Prezes Izby
Kazimierz Zdunowski